Japanese

4,90 €

4,00 €

Dried Shiitake Mushroom

4,13 € 5,90 €

BBD: 20.12.2018

3,95 €

5,80 €

2,90 €

5,40 €

4,50 €

4,00 €

8 x 8g

3,00 €

6,90 €

5,80 €

5,50 €

5,50 €

12 serves. 5 different flavors: seaweed, spring onion, tofu, fried tofu and spinach.

2,80 €

5,50 €

3,80 €

3,80 €

2,95 €

5 servings.

2,40 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

3,80 €

4,90 €

5,50 €

12 servings, 5 different flavors.

5,50 €

5,80 €

4,40 €

5,90 €

18,00 €

2kg

19,00 €

2kg

10,80 €

2,70 €

7,50 €

5,50 €

3,80 €

4,50 €